B30(SAB)

B30(SAB) матка Сергія Брагіна (UA) виведенна в 2017, нащадокF13 із Kangaroo98R. Вона є Бакфаст яка веде свій початок від чистої ligurica (imp. Peter Davis, Kang. Island).

  B30(SAB) =  .17 – B303(VVO) ieg × fk B03(GBI)   [11 dr.c.] :  imq.17 – B300(KAA) fk B3(GBI)   [11 drone col.] :  
       imq .16 – B300(vdB) ins B98(TR)   [... drone col.] :  imq .13 – B63(TR) mrk B129(TR)   [24 drone col.] :  
       imq .12 – B137(TR) bal B72(TR)   [24 drone col.] :   .11 – B55(TR) bal GR109(TR)   [24 drone col.] :  
        .09 – B98(TR) mrk B171(TR)   [18 drone col.] :   .08 –  B202(TR) bal B110(TR)   [15 drone col.] :  
       imq .06 –  L244(AM) aml B25(CS)   [15 drone col.] :   .05 –  L55(AM) bal NO61(TR)   [19 drone col.] :  
        .03 –  L173(AM) aml UG99570   [10 drone col.] :   .02 – L31(AM) aml A85(AM)   [11 drone col.] :  
        .01 – LSA10(AM) ins LSA10(AM)  :   .98 – Kangaroo98R × KangarooM      (pure ligurica (imp. Peter Davis, Kang. Island))
 

Кольоровий код скороченя

Матка без інформації : mix
Матка або трутні мають не відомі походження(неконтрольоване спарювання)

Матка та трутні двох різних штамів (типів) .
Матка та трутні мають одних предків(близькоспоріднене схрещування)
Матка та трутні двох різних ліній
Breeders
SAB:Сергій Брагін(UA)
VVO:Василюк Вадим(UA)
KAA:Котелевський Анатолій (UA)
AM :Teeltstation Ameland
CS :Christian Salau (DE)
TR :Thomas Rueppel (DE)
UG :Ulf Gröhn †2012 (SE)
vdB :Johann van den Bongard (DE)
Races — Do use them
A:anatolica
B:buckfast
GR:Graaff-Reinet
I:meda (Iranian)
Li:ligurica
MG:Margret's hive No 5
NO:N°62
Importation mode
imq :Плідна матка імпортована
ieq :Засів імпортований
Mating Places, etc
fk :Федотова коса(UA)
aml :Ameland island (NL – Friesland)
bal :Baltrum island (DE)
ins :Instrumental insemination
mrk :Marken peninsula (NL)
Достовірність інформації за Майстерчук Артем(UA)
Post
artemmaster.25@gmail.com